Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ

28/11/2023

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει τη διενέργεια  πλειοδοτικού, φανερού, προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής σχολική; καλλιεργήσιμης εκτάσεων   στην... Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει τη διενέργεια  πλειοδοτικού, φανερού, προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων   στην... Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει τη διενέργεια  πλειοδοτικού, φανερού, προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων   στην Κοινότητα... Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

22/11/2023

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει τη διενέργεια  πλειοδοτικού, φανερού, προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων   στην... Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει τη διενέργεια  πλειοδοτικού, φανερού, προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων   στην Κοινότητα... Περισσότερα...

i Report
ότι συμβαίνει στο Δήμο

Map Χρυσό Άγιο Πνεύμα Νέο Σούλι Πεντάπολη Εμ. Παππά Τούμπα Μέταλλα - Συκιά Δαφνούδι Νέος Σκοπός Νεοχώρι Πεθελινος Μονόβρυση Ψυχικό Παραλίμνιο Βαλτοτόπι Μεσοκώμη Τ.Κ. Χρυσού Χρυσό Άγιο Πνεύμα Νέο Σούλι Πεντάπολη Εμ. Παππά Τούμπα Μέταλλα - Συκιά Δαφνούδι Νέος Σκοπός Νεοχώρι Πεθελινος Μονόβρυση Ψυχικό Παραλίμνιο Βαλτοτόπι Μεσοκώμη Τ.Κ. Χρυσού

Αναφορά προβλήματος στην Κοινότητα


Εισαγωγή