Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής Καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος

06/09/2018

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμη έκτασης στην... Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Τούμπας

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμη έκτασης στην... Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Μονόβρυσης

02/08/2018

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμη έκτασης στην... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής, σχολικής, καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Ψυχικού

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμης, σχολικής έκτασης στην... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμης, σχολικής έκτασης στην Τ.Κ. Τούμπας

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμης, σχολικής έκτασης στην... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής, σχολικής, καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτοτοπίου

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, σχολικής, καλλιεργήσιμης έκτασης στην... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών, καλλιεργήσιμων, σχολικών εκτάσεων στην ΤΚ Αγίου Πνεύματος

27/07/2018

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών, καλλιεργήσιμων, σχολικών εκτάσεων στην... Περισσότερα...