Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Μεσοκώμης.

15/11/2017

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό την εκμίσθωση δημοτικών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ΤΚ Μεσοκώμης. Ο διαγωνισμός... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολ. καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ Πεθελινού

27/10/2017

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά προκηρρύσει τη διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση δημοτικών σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων της... Περισσότερα...