Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ.καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Ν. Σκοπού.

11/12/2017

Ο Δήμος προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού επαναληπτικού  διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τοπ. Κοινότητα... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Μεσοκώμης.

15/11/2017

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό την εκμίσθωση δημοτικών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ΤΚ Μεσοκώμης. Ο διαγωνισμός... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολ. καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ Πεθελινού

27/10/2017

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά προκηρρύσει τη διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση δημοτικών σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων της... Περισσότερα...