Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ.καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Ν.Σκοπού.

15/02/2018

Ο Δήμος προκηρύσσει τη  διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τοπ. Κοινότητα... Περισσότερα...

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ.καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Ν. Σκοπού.

11/12/2017

Ο Δήμος προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού επαναληπτικού  διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τοπ. Κοινότητα... Περισσότερα...