Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ.

06/06/2018

Με αφορμή την παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά κ. Δημήτρη Νότα στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την διαπραγματευτική στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων…

Περισσότερα...

Καθορισμός του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους από τους Προσερχόμενους στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά

11/05/2015

Παρατίθεται η απόφαση για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά . 13/01/2014

Περισσότερα...

Αποφ. 321/2014 Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

16/11/2018

Αποφ. 321 ΩΔΧΥΩΡΩ-ΣΡΙ

Περισσότερα...

Αποφ. 181 Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου.

16/11/2018

Αποφ. 181 Ορθή Επανάληψη 6ΥΓ6ΩΡΩ-54Ω

Περισσότερα...

Αποφ. 180 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις Τραπεζικές συναλλαγές.

16/11/2018

Αποφ. 180 Ορθή Επανάληψη 6Β68ΩΡΩ-ΒΝΝ

Περισσότερα...

Αποφ. 175 Έγρκιση εξόδων κίνησης υπαλλήλου του Δήμου για συμμετοχή της σε σεμινάριο στην Θεσνίκη.

16/11/2018

Αποφ. 175 7Ξ0ΔΩΡΩ-ΜΡΦ

Περισσότερα...

Αποφ. 171 Επιστροφή αχρεωστήτως ειπσραχθέντος ποσού 75,00 € για έκδοση λογαριασμού σε Άρσου Βασιλική.

16/11/2018

Αποφ. 171 ΒΑ23ΩΡΩ-Η2Π

Περισσότερα...

Αποφ. 143 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής 1 9 2014 έως 5 3 2017.

16/11/2018

Αποφ. 143 Ορθή Επανάληψη ΩΑ9ΧΩΡΩ-Ω0Θ

Περισσότερα...

Αποφ. 134 Έγκριση οικ. ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου.

16/11/2018

Αποφ. 134 ΒΝΨΨΩΡΩ-ΥΕΗ

Περισσότερα...

Αποφ. 133 Έγκριση οικ. ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου.

16/11/2018

Αποφ. 133 6ΨΤΚΩΡΩ-Κ7Χ

Περισσότερα...