ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν.3584/2007

06/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.261/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

06/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΆΡΙΘΜ.213/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.228/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 198/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 197/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 196/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΡΟΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ/2018

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 181/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

20/07/2018

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

20/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 537/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/07/2018

Περισσότερα...