ΥΠ’ΆΡΙΘΜ.213/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.228/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 198/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 197/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 196/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΡΟΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ/2018

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 181/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

25/05/2018

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 537/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 536/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25/05/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 516/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2018

25/05/2018

Περισσότερα...