ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 151/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

09/11/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.490Α/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.339Α/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

09/04/2018

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν.3584/2007

06/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.261/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

06/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΆΡΙΘΜ.213/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.228/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 198/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 197/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 196/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΡΟΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ/2018

20/09/2018

Περισσότερα...