ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

356

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

355

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

361

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

354

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

09/02/2015

15

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

09/02/2015

195

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

09/02/2015

115

Περισσότερα...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 26 ΚΑΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

09/02/2015

173

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

176

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

09/02/2015

9

Περισσότερα...