ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 209/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 150/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

07/03/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 124Α/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

18/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 206Α/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

18/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 61/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

18/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.484/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2017

18/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 221/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ Ν.4024/2011) ΚΑΤΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α

18/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.486/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

18/11/2017

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

18/11/2017

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 492/17386/20-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

04/11/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡ.434/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

02/02/2017

Περισσότερα...