ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 181/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

20/09/2018

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 537/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 536/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 516/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2018

20/09/2018

Περισσότερα...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ) ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

20/09/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

01/11/2018

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12/06/2017

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12/06/2017

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ

12/06/2017

Περισσότερα...