ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.334/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

23/04/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.350/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/04/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡ.349/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΑΜΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/04/2018

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΟΧΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

09/05/2017

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.69/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

09/01/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.317/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

08/03/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.115/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

08/03/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 308Α/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

08/03/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 274/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

07/10/2017

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 217Α/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

07/03/2017

Περισσότερα...