Διαγωνισμοί Έργων - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/07/2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 02/08/2016 Τίτλος Έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 35.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Πρόχειρος Διαγωνισμός Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ