Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/3//22/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/03/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018