Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/2//23/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/02/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης Συνεδρίασης 2018