Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/2//21/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/12/2017 Ημέρα: Τετάρτη Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 18.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης Συνεδρίασης 2017