Κατάρτιση Καταλόγων Μελετητών και Κατασκευαστών (ΕΔΕ) έτους 2017 για την ανάθεση συμβάσεων.

Μάρτιος 29, 2017 10:58 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμος Εμμανούηλ Παππά προσκαλεί τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ) και τους Μελετητές Δημοσίων Έργων, για την υποβολή αιτήσεων κατάρτισης καταλόγων ενδιαφερομένων για το έτος 2017, για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, και για όποιες από τις κατηγορίες έργων ή μελετών διαθέτουν τα αντίστοιχα πτυχία. Δείτε τις σχετικές προσκλήσεις (έργων και μελετών), καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες (σε ηλεκτρονική μορφή) για τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2017

Κατηγορία: Νέα eDemocracy

Συντάκτης Χρήστος Μήτρακας