ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

Απρίλιος 13, 2017 12:39 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ 140424 – ΦΕΚ 814Β΄/ 14-3-2017,  σύμφωνα με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας (π.χ. γεωτρήσεων), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά ΠΕ Σερρών και εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί ακόμη, να προσέλθουν στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΔΕΗ ) μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαϊου 2017 προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να διατηρήσει το δικαίωμα ηλεκτροδότησης του έργου υδροληψίας του με τιμολόγιο αγροτικής χρήσης μέχρι την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος ή της ανανέωσής της.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται εφόσον, μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν έχουν ήδη προσκομίσει στη ΔΕΗ τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες : κα Ελένη Πούφτα, τηλ. 2321 3 52647.

20170413 4507 ανακοίνωση γεωτρήσεις

 

Κατηγορία: Νέα eDemocracy

Συντάκτης Χρήστος Μήτρακας