ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ιούλιος 12, 2017 12:17 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Με το υπ’αριθμόν ΑΔΑ: Ψ3ΔΕ7ΛΛ-ΩΟΗ   έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κοινοποιείται στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ η απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα με την οποία εντάσσεται στον άξονα Προτεραιότητας <<ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)>> του Ε.Π. <<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξη>> η Πράξη << Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμ. Παππά (Α φάση- Κάλυψη οικισμών Ν.Σουλίου με την οικιστική συνένωση των Κοινοτήτων Χρυσού, Αγ. Πνεύματος & Ν. Σκοπού)>> έργο προϋπολογισμού 9.153.974,63€.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/07/2018 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2022…..περισσότερα

Κατηγορία: Νέα eDemocracy

Συντάκτης sakis