Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο

Σεπτέμβριος 18, 2017 10:18 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

ΝΟΜΟΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017

Δίνεται η δυνατότητα για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.  Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017

Η οφειλή μπορεί να καταβληθεί σε έως 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή απο τις προσαυξήσεις ως εξής:

α. αν εξοφληθεί εφάπαξ, με απαλλαγή σε ποσοστό 100%.

β. αν εξοφληθεί σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 80%.

γ. αν εξοφληθεί σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 70%.

δ. αν εξοφληθεί σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60%.

ε. αν εξοφληθεί σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

η κάθε δόση δεν μπορεί να ειναι μικρότερη των 20,00€

Καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο, να τις ρυθμίσουν, σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος θα αναγκασθεί να λάβει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που πρόβλεπονται από το νόμο.

για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ταμείο του δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 23213 52631 και 23213 52632

 

 

Κατηγορία: Νέα eDemocracy

Συντάκτης empapa