Χρηματοδότηση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σεπτέμβριος 20, 2017 11:54 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Με το έγγραφο με  ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 785Ε465ΧΘ7-ΟΩ8 της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά το αίτηµα με αριθµ. 11773/11-09-17 του ∆ήµου Εμμανουήλ Παππά, κοινοποιείται η απόφαση του Υπουργού Παναγιώτη Σκουρλέτη για την χρηµατοδότηση του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά Ν. Σερρών µε το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (180.000 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας». Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ. Η ισχύς της παρούσης ορίζεται σε 18 µήνες από την έκδοσή της.

Ειδικότερα η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδάτων των φυσικών πηγών του Μενοικίου Όρους  προς τους Οικισμούς Αγίου Πνεύματος & Νέου Σουλίου.

Κατηγορία: Νέα eDemocracy

Συντάκτης empapa