ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ

Φεβρουάριος 14, 2024 2:20 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμος Εμμ. Παππά, ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών που μεταφέρθηκαν στον Δήμο ,και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΠΕ Νοσηλευτών .…περισσότερα

9ΒΤΑΩΡΩ-ΞΧΨ-2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση-Υπ.δήλωση

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis