Αρχείο για τον συντάκτη empapa

ορκωμοσία2019

Τελετή Ορκωμοσίας του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2, 2019 9:41 μμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

Πραγματοποιήθηκε η τελετή Ορκωμοσίας του Δημάρχου Δημήτρη Νότα, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και των Τοπιικών Συμβούλων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά...


Αποκατάσταση προβλήματος υδροδότησης Τ.Κ. Συκιάς & Μετάλλων

Μάιος 25, 2019 3:36 μμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

Προς προσωρινή τουλάχιστον αποκατάσταση του προβλήματος, δρομολογήθηκε η σύνδεση των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω κοινοτήτων με την παλαιά γεώτρηση ύδρευσης της Τ.Κ. Εμμανουήλ Παππά...


400px-Νέο_Σούλι_Σερρών

Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της Επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου

Μάιος 17, 2019 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

...εγκίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, του έργου "Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου", προϋπολογισμού 1.740.000€.


ESPA

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Αξιολογούμενων Προτάσεων στην Πρόσκληση «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Περιφερειών»

Απρίλιος 24, 2019 8:38 μμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

...εντάσεται προς χρηματοδότηση η πρόταση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ" (Κλειστό Γυμναστήριο Νέου Σκοπού).


Ðëçììýñåò áðü ôçí Ýíôïíç âñï÷üðôùóç óôçí ÆÜêõíèï ôçí ÐáñáóêåõÞ 27 Öåâñïõáñßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ)

Χρηµατοδότηση του Δήµου Εµµανουήλ Παππά του Ν. Σερρών για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες

Απρίλιος 4, 2019 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

ανακοινώνεται η χρηµατοδότηση του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά του Ν. Σερρών µε το ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€)...


110183878

Ένταξη Πράξης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Απρίλιος 1, 2019 8:59 πμ Δημοσιεύτηκε από Αφήστε ένα σχόλιο

ανακοινώνεται η ένταξη πράξης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»...