1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, Δευτέρα 27-01-2020, 19.00΄.

22/04/2024
1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, Δευτέρα 27-01-2020, 19.00΄.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην 1η τακτική συνεδρίαση του 2020, την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00΄…

Περισσότερα...

1η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 11-01-2016

22/04/2024
1η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 11-01-2016

1η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά, στις 11-01-2016 και η συνεχιζόμενη, λόγω διακοπής της, στις 12-01-2016.

Περισσότερα...

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 05-10-2015

22/04/2024
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 05-10-2015

Περισσότερα...

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά της 12-10-2015

22/04/2024
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά της 12-10-2015

Περισσότερα...

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 8-6-2015 μέρος 2ο

22/04/2024
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 8-6-2015 μέρος 2ο

Περισσότερα...

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 8-6-2015 μέρος 1ο

22/04/2024
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 8-6-2015 μέρος 1ο

Περισσότερα...

Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2015

22/04/2024
Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2015

Περισσότερα...

Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 4/4

22/04/2024
Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 4/4

Περισσότερα...

Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 3/4

22/04/2024
Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 3/4

Περισσότερα...

Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 2/4

22/04/2024
Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2014, απόσπασμα 2/4

Περισσότερα...