Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την έρευνα εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις μη χαρακτηρισμένες περιοχές

02/06/2023

Επισυνάπτεται η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/56038/740/19.05.2023 που αναρτήθηκε την 26.05.2023 στην Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΒΤΩ4653Π8-0ΤΟ με θέμα την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για... Περισσότερα...