Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην ΤΚ Εμμανουήλ Παππά

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη ΤΚ Ν. Σκοπού

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην ΤΚ Μετάλλων

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την... Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μετάλλων

19/10/2018

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μετάλλων για….περισσότερα... Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής Καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος

06/09/2018

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής, καλλιεργήσιμη έκτασης στην... Περισσότερα...