Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κούντιος Γεώργιος Πρόεδρος
Λαζάρου Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Μόσχος Νικόλαος Γραμματέας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Νότας Δημήτριος Δήμαρχος
Α/Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βακιρτζής Ανέστης
2 Μπάλτσιος Βύρων
3 Τζιμουλάκος Δημήτριος Γκιοργκίνης Δημήτριος
4 Πατρίκη Ελένη Κούντιος Γεώργιος
5 Ζιραγκάκης Αθανάσιος Τσούκαλος Χρήστος
6 Λασπάς Χρίστος Αλιατίδης Θεόδωρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος Νότας Δημήτριος Δήμαρχος
Α/Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βακιρτζής Ανέστης
2 Μπάλτσιος Βύρων
3 Παρσενάκης Αλέξανδρος Μίλτσιος Δημήτριος
4 Τζούλης Αλέξανδρος Κούντιος Γεώργιος
5 Παρίσης Ειρηναίος Κάτος Αθανάσιος
6 Τσιώτρας Νικόλαος Καραμπατζιάκης Ευγένιος