Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πυρινή Δήμητρα Πρόεδρος
Χαμάλη- Πήλιου Βαΐα Αντιπρόεδρος
Τζιμουλάκος Δημήτριος Γραμματέας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Νότας Δημήτριος Δήμαρχος
Α/Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1 Χριστοδούλου Αλέξανδρος Τζιμουλάκος Δημήτριος
2 Κετσετζής Μιχαήλ Βασιλάκος Βασίλειος
3 Δεδούσης Θεοφάνης Παπαστεφάνου Σωτήριος
4 Κούντιος Γεώργιος Βακιρτζής Ανέστης
5 Μπάλτσιος Βύρων Χατζηλάρης Δημήτριος
6 Σπανουδάκη Στυλιανή
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος Νότας Δημήτριος Δήμαρχος
Α/Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1 Τζιμουλάκος Δημήτριος Γκόγκος Βασίλειος
2 Κετσετζής Μιχαήλ Καζάκης Στέργιος
3 Δεδούσης Θεοφάνης Χριστοδούλου Αλέξανδρος
4 Ζάγκας Φώτιος Ισσά Απσαχαλία
5 Σπανουδάκη Στυλιανή Κουρκουνάσιου Μήτα Αναστασία
6 Χατζηλάρης Δημήτριος