Έρευνα Γνώμης

Χρησιμότητα παρούσας σελίδας.

Θεωρείτε χρήσιμη την παρούσα σελίδα;

Ανάγκες Αγίου Πνεύματος

Ποιο έργο ή δράση θεωρείτε πλέον αναγκαίο για υλοποίηση στο Άγιο Πνεύμα;

Ανάγκες Χρυσού

Η έδρα του νέου Δήμου έχει ανάγκη από:

Περιβάλλον

Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο Περιβαλλοντικό πρόβλημα του Δήμου μας;

Ο Ήρωας Εμμανουήλ Παπάς

Πιστεύετε ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει τιμήσει επαρκώς τον Ήρωα Εμμανουήλ Παπά για την προσφορά του;

Διακοπές υδροδότησης

Συμφωνείτε με τις διακοπές υδροδότησης καταναλωτών λόγω μεγάλου χρέους;

Νέα διοίκηση του Δήμου

Τι θέλετε να αλλάξει στη νέα διοίκηση του Δήμου;

Πρόσθετες υπηρεσίες

Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι ο Δήμος πρέπει να καταβάλλει πρόσθετες προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών;

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ύδρευσης

Στον τομέα της ύδρευσης ποια επιλογή θεωρείτε ως πλέον ενδιαφέρουσα;

Ζωντανή Μετάδοση Συνεδριάσεων

Πόσο σας ενδιαφέρει σε κλήμακα από 1 (καθόλου) εως 9 (πάρα πολύ) οι ζωντανές συνεδριάσεις των συνεδριάσεων.
1 2