Έργα ΕΣΠΑ 2021-2027

1β_visual_id_ESPA

Οι δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, παρέχοντας στο επίσημο ιστοτόπο τους σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

 

 

Πράξεις ΕΣΠΑ 2021-2027

  1. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001902)