Κτηματολόγιο Χρυσού

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κτηματολογικά στοιχεία για το Τοπικό Διαμέρισμα Χρυσού.

Κτηματολογικός Πίνακας Χρυσού

 

Αποτύπωση 1933_1

 

Αποτύπωση 1933_2

 

Ζιλη Διανομή 1964_1

 

Ζιλη Διανομή 1964_2

 

Ζιλη Συμπληρωματική 1983_1

 

Ζιλη Συμπληρωματική 1983_2

 

Λίμνη Αχινού Σ.Α.Α.Κ.1968 αναθεωρ. 1969