Λαϊκές Αγορές

Δημοσιεύουμε τους χάρτες και τις θέσεις (κατειλημμένες και κενές) των τριών (3) Λαϊκών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας.

Χάρτες Λαϊκών Αγορών Θέσεις Λαϊκών Αγορών
Χάρτης Λαϊκής Χρυσού ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥ
Χάρτης Λαϊκής Πεντάπολης ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
Χάρτης Λαϊκής Νέου Σκοπού ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ