2013

Συλλογές φωτογραφιών από εκδηλώσεις, τις οποίες διοργάνωσαν ή συμμετείχαν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κατά τη διάρκεια του έτους 2013.

Γιορτή Κ.Δ.Α.Π. - Παραμονή Χριστουγέννων 2013