Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/8//23/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/08/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018