Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/2//15/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2023 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.30 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2023 ΤΟΥ Δ.Σ.