Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή την ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/1//12/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/01/2024 Ημέρα: Τετάρτη Είδος Συνεδρίασης: Οικονομική Επιτροπή Ώρα Συνεδρίασης: 9.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2023 ΤΗΣ Δ.Ε.