Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή την ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/1//19/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/01/2024 Ημέρα: Τετάρτη Είδος Συνεδρίασης: Οικονομική Επιτροπή Ώρα Συνεδρίασης: 9.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2024 ΤΗΣ Δ.Ε.