Προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

antwnis-tritshs

Με την αριθμ.πρωτ: 10149/2021/29-06-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»./p>

Τα έργο αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων – μηχανημάτων, καθώς και λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

 • τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων
 • δύο (2) μικρών κλειστών φορτηγών τύπου Van
 • ενός (1) μικρού απορριμματοφόρου οχήματος (έως 6m3)
 • ενός (1) σαρώθρου
 • δύο (2) πολυμηχανημάτων με τα παρελκόμενά τους
 • τριών (3) φορτιστών 11KW
 • τριών (3) φορτιστών 22KW
 • δύο (2) φορτιστών 16KW
 • μίας (1) αυτόνομης υβριδικής μονάδας Α.Π.Ε.

Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 1.279.311,52€.

Η υλοποίηση του Έργου θα συμβάλει:

 • στη μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο του κόστους λειτουργίας όσο και του κόστους συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,
 • στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
 • στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • στη μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση 04/31-12-2019 του κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)»,
 • στη μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα, και μέσω όλων αυτών και
 • στην προστασία της δημόσιας υγείας.
 1. Απόφαση ένταξης Πράξης
 2. Τεχνικό Δελτίο Έργου