ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Για τις μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά. Τηλ. Επικ.: 23210 74672

Για την μονάδα της Δημοτικής Ενότητας Στρυμόνα. Τηλ. Επικ. : 23210 7311

 


Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο