ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Slider3-1200x661-620x320

 Κύριος στόχος των Μονάδων είναι:

  • η υποστήριξη των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και όλων των κατοίκων που χρίζουν βοήθειας
  • η αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους