ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ

Ιανουάριος 29, 2024 3:15 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμος Εμμ. Παππά, ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών που μεταφέρθηκαν στον Δήμο , ενός (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών και ενός (1) ατόμου Υ.Ε προσωπικό- μαγειρίων…περισσότερα

ΨΗΗΣΩΡΩ-ΖΣΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση-Υπ.δήλωση

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis