Ασύρματο δίκτυο WiFi Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οι πρώην Δήμοι Εμμανουήλ Παππά & Στρυμόνα υλοποίησαν έργα ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης με στόχο τη διασύνδεση κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος (ΚΕΠ, Δημοτικά Ιατρεία, Σχολεία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολιτιστικά Κέντρα κ.α.) με τον πλησιέστερο κόμβο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την επέκταση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους χρήστες των παραπάνω κτιρίων. Ταυτόχρονα, και οι δύο Δήμοι ανέπτυξαν δίκτυο παροχής ασύρματων ευρυζωνικών  υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής με κύρια παρεχόμενη υπηρεσία την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων σημείων πρόσβασης (WiFi Hotspot). Τα εν λόγω δίκτυα υποστηρίζουν και υπηρεσίες πληροφόρησης των πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών, μετεωρολογικών σταθμών και οθονών παρακολούθησης.

Η ανάπτυξη των παραπάνω δικτύων έγινε στα πλαίσια των προσκλήσεων 105 και 192 της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και διευρύνθηκε κατά το έργο «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά». Με την ενοποίηση των Δήμων Εμμανουήλ Παππά & Στρυμόνα υλοποιήθηκαν εργασίες ενοποίησης και στα προϋπάρχοντα ασύρματα δίκτυα.

Οι πολίτες και οι επισκέπτες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε περίπου 30 WiFi Hotspots, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κεντρικά σημεία και σε κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος των δήμων και κοινοτήτων και τα οποία παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τη σύνδεσή τους, κατά την αναζήτηση ασύρματων δικτύων από τη φορητή τους συσκευή, τα WiFi HotSpots εμφανίζονται με την ονομασία «Public WiFi Hotspot XX» (όπου ΧΧ ο αριθμός του Hotspot) όπου υπάρχουν διαθέσιμα.

Για τη σύνδεσή τους σε αυτά χρησιμοποιούν τα ακόλουθα credentials:

Username: free

Password: free