ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΑΣ

10/01/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΚΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

20/10/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

09/09/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ

09/02/2021

Περισσότερα...