ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΛΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.112/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

03/06/2024

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

01/05/2024

Περισσότερα...

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

01/05/2024

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ 13Κ/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ/ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 868/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ) ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 31/12/2023

18/05/2024

Περισσότερα...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-Peitharxika ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

18/05/2024

Περισσότερα...