ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.484/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/02/2023

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 481/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/02/2023

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 479/23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/02/2023

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.485/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/02/2023

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 482/23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/02/2023

Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΚ

10/11/2023

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

18/05/2024

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

09/12/2023

Περισσότερα...