ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου του ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ... Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤ2-14 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

20/06/2022

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου του ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ... Περισσότερα...