ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΕΒ ΨΥΧΙΚΟΥ- ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ

Απρίλιος 5, 2024 12:32 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Υπεγράφη την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, μεταξύ του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια άρδευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Ψυχικού – Πεθελινού. Πρόκειται για το έργο «Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης ΤΟΕΒ Ψυχικού – Πεθελινού» και  «Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Εμμανουήλ Παππά» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.         Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στα 4.400.000 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%. Ο χρόνος περάτωσης είναι 23 μήνες (20 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος)….Περισσότερα

υπογραφή

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis