Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
23/05/2024 29/05/2024 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ 58.000,00 Απευθείας Ανάθεση κατόπιν προσκλήσεως ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___210524
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19/09/2023 05/10/2023 Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Β φάση) 4.900.000,00 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
LOIPA ARXEIA DIAGONISMOY
MELETH
GENIKA SXEDIA
ORIZONTIOGRAFIES_1
ORIZONTIOGRAFIES_2
MHKOTOMES
HM_1
HM_2
HM_3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
01/09/2023 18/09/2023 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.450.000 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
3_Οριζοντιογραφία Δικτύου
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ
24/06/2022 12/07/2022 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 610.400,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ
23/03/2022 11/04/2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΥ 540.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΓΙΑ-ΤΟ-ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ-ΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΩΝ-ΤΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ-ΟΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ-ΣΤΟ-ΠΑΡΑΚΑΤΩ-LINK
25/02/2022 14/03/2022 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 445.446,58 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
02/02/2022 03/03/2022 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ (Β ΦΑΣΗ) 1.055.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΑΟΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
03/01/2022 20/01/2022 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.910.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
espd-request-v2
espd-request-v2
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___291221
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK
13/08/2021 06/09/2021 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 530.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ_1
ΣΧΕΔΙΑ_2
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
08/06/2021 15/06/2021 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 96.600,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ