Προσλήψεις Προσωπικού

Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν είναι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με την δημοσιευμένη προκήρυξη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπάρχουν στο link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Ατόμων Είδος Σύμβασης Σχετικά Αρχεία
09/05/2017 19/05/2017 Πρόσληψη 2 πτυχιούχων 2 Ορισμένου Χρόνου 7ΣΟΚΩΡΩ-ΡΘΔ ΣΟΧ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1-2017
02/03/2017 13/03/2017 Πρόσληψη 4 υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2017. 4 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (5 μήνες). ΑΝΑΚ.ΓΙΑ ΥΔΡ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2017 ΜΕ ΑΔΑ
28/06/2016 08/07/2016 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου 2 άτομα ΔΕ Υδραυλικών Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες) 7Ε5ΚΩΡΩ-Ω52-1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
7390ΩΡΩ-1Η1 ΣΟΧ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
04/04/2016 13/04/2016 Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά 1 Κάλυψη Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
29/03/2016 05/04/2016 Προσλήψεις Υδρονομέων Άρδευσης 4 Ορισμένου Χρόνου (5 μήνες) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016 ΜΕ ΑΔΑ
26/02/2016 07/03/2016 Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά 1 Κάλυψη Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2016 ΜΕ ΑΔΑ
17/11/2015 27/11/2015 ΚΑΚΠΟ 3 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου 3 Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18/08/2015 27/08/2015 Γυμναστής 1 Ορισμένου χρόνου 20150818_sox_entypo_aithshs_17_el_gr[1]
20150818_pararthma_prokyrhkshs[1]
20150818_prokyrhksh[1]
23/06/2015 03/07/2015 έξι (6) άτομα Ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών- τριών Καθαριότητας, ενός (1)ΔΕ χειριστή JCB και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 9 8ΜΗΝΗ 20150717_apotelesmata8minonsymbaseon[1]
20150703_isox1_8mhna[1]
13/03/2015 23/03/2015 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 4 Ορισμένου χρόνου 20150313_ydronomeis_orismenoy_xronoy[1]