Οικονομική Υπηρεσία

Προϋπολογισμοί

Δημοσιεύονται παρακάτω οι Συνοπτικές Καταστάσεις Εκτέλεσης του τρέχοντος  Προϋπολογισμού για τις αναγραφόμενες στον πίνακα χρονικές περιόδους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΜΗΝΑΣ)ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
22/02/2024 2024 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
31/10/2023 2021 ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2021
31/10/2023 2020 ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2020
31/10/2023 2019 ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2019
31/10/2023 2018 ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2018
21/06/2017 01/2017-05/2017 _ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΜΑΪΟΣ 2017
20/06/2017 01/2017 -04/2017 _ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
18/04/2017 01/2017-03/2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
18/04/2017 01/2017-02/2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
18/04/2017 01/2017-01/2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ _ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
18/04/2017 01/2016-12/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
10/01/2017 01/2016-11/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
15/11/2016 01/2016-10/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΫΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
13/10/2016 01/2016-09/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
13/10/2016 01/2016-08/2016 ΩΧΕ2ΩΡΩ-ΧΝ3_ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
13/10/2016 01/2016-07/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
13/10/2016 01/2016-06/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
 13/10/2016 01/2016-05/2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού_ΜΑΙΟΣ
12/05/2016 01/2016-04/2016 _ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠ._ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
08/04/2016 01/2016-03/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
17/03/2016 01/2016 – 02/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
17/03/2016 01/2016 – 01/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
12/02/2016 01/2015-12/2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
12/02/2016 01/2015-11/2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
16/11/2015 01/2015-10/2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015
 18/08/2015  01/2015 – 07/2015  pdf Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιούλιος 2015
 16/07/2015  01/2015 – 06/2015  pdf Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιούνιος 2015
 10/06/2015  01/2015 – 05/2015 pdf Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαϊος 2015
 10/06/2015 01/2015 – 04/2015 pdf Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίος 2015
 15/04/2015 01/2015 – 03/2015 pdf Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μάρτιος 2015

Ισολογισμοί

Δημοσιεύονται παρακάτω οι σχετικοί Ισολογισμοί για τις αναγραφόμενες στον πίνακα χρονικές περιόδους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΜΗΝΑΣ)ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
31/10/2023 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017