Κ.Ε.Π.

Από τον Αύγουστο του 2002 στη Δημοτική Ενότητα Στρυμόνα λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ήταν το πρώτο ΚΕΠ που εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα και από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες εξουδετερώνοντας την όποια δυσπιστία υπήρξε κατά το ξεκίνημα του.

Πάνω από 800 διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης διεκπεραιώνονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών πετυχαίνοντας τον σκοπό του που δεν είναι άλλος από την γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος πια οι άσκοπες μετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία , η αναμονή στις ατελείωτες ουρές των δημοσιών υπηρεσιών και οι μεγάλες χρονοτριβές. Ο πολίτης εξυπηρετείται πλήρως από ένα σημείο αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες, συνεργάζεται με έναν μόνο υπάλληλο ο οποίος μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί η εν λόγω υπηρεσία στη Δημοτική Ενότητα Στρυμόνα καθημερινά μεγάλος αριθμός πολιτών απευθύνεται σε αυτό για την ολοκλήρωση των υποθέσεων του γνωρίζοντας ότι θα εξυπηρετηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του ΚΕΠ βρίσκεται κοντά στους πολίτες πρόθυμο να τους ενημερώσει για οποιαδήποτε διαδικασία τους ενδιαφέρει.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν σημαντικό αριθμό δημοσίων οργανισμών, Υπουργεία, πρώην Νομαρχίες, Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία.

Μερικές από τις πιο βασικές διαδικασίες είναι:

 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Έκδοση Πιστοποιητικών από κάθε Δήμο της Ελλάδος
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής
 • Επικύρωση Φωτοαντιγράφων
 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Χορήγηση Παραβόλων, Χαρτοσήμων, Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Παράδοση ΦΕΚ, Δημοσιογραφικά
 • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ μέσω τηλεομοιοτυπίας.
 • Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) μέσω INTERNET.
 • Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Εργοδοτών μέσω INTERNET.
 • Έκδοση κάρτας πολιτισμού.
 • Έκδοση και διάθεση εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού
 • Διάθεση δελτίων θεάματος σε ασφαλισμένους ΟΓΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321032510, fax 2321032441, e-mail: dstrymona@kep.gov.gr