ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

CommunityCentres_Banner_211pxX112px KENTRO KOINOTHTAS AFISA

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ

Θα θέλαμε τη συμμετοχή σου στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας. Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε 15΄για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που σας αφορά πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και την συμβολή σας στη βελτίωση του προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα  Κέντρα Κοινότητας  είναι  δομές  που  σχεδιάστηκαν  από  το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων    του  ΕΣΠΑ  2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 112.320,00 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι η περαιτέρω υποστήριξη στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά μπορεί να υποδεχθεί καθημερινά το σύνολο των ωφελούμενων με οκτάωρη παροχή υπηρεσιών σε πενθήμερη βάση, όλο το χρόνο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο στελεχώνεται με

α.  Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ (Συντονιστής)

β.  Οικονομικής Κατεύθυνσης ΠΕ – Στέλεχος για θέματα προώθησης στην απασχόληση

Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ (Συντονιστής)

 • Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Αναλαμβάνει την υποδοχή (καταγραφή στοιχείων) και διαχείριση περιστατικών, καταγραφή αιτημάτων πληθυσμού.
 • Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα μέσα από συνεδρίες.
 • Παραπέμπει τους ωφελούμενους σε αρμόδιους φορείς όταν κρίνεται αναγκαίο.

Οικονομικής Κατεύθυνσης ΠΕ – Στέλεχος για θέματα προώθησης στην απασχόληση

 • Ενημερώνει για πιθανά σεμινάρια, θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, κ.λ.π.
 • Βοηθά στη δημιουργία συνεταιρισμών/προωθεί την ιδέα της κοινωνικής συνοχής.
 • Παρακολούθηση – ενημέρωση ιστοσελίδας της δομής, ή την παροχή στοιχείων για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου (υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.λπ.)
 • Υποστηρίζει και κατευθύνει τα ωφελούμενα άτομα στην προσπάθειά τους να εισέλθουν/επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας και παρακολουθεί την πρόοδό τους   (ενδεικτικά : αναζήτηση εργασίας, σύνταξη και αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής , συνέντευξη με δυνητικό εργοδότη)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο Κοινότητας θα παρέχει υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών (Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο)
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές (Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες, συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ), συνεργασία με φορείς αρμοδίους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων κ.α.).
 • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα «Κέντρα Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Π.χ.:
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, κ. ά.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
 • Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη
 • Συνεργασία και παραπομπή στις ομάδες έργου του ΤΕΒΑ για τη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι οι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

 • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 •  Μετανάστες
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών, Τ.Κ. 62046

Αριθμός τηλεφώνου: 23213 52660 – 661

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kenkoinep@0670.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα Δήμου: www.edemocracy-empapas.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00-15:00.