Παιδικοί Σταθμοί

Στο Νέο Σκοπό λειτουργεί από το 1983 Παιδικός Σταθμός. Μέχρι το 2000 λειτουργούσε ως Κρατικός Παιδικός του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και από το 2001 υπάγεται στον πρώην Δήμο Στρυμόνα και λειτουργεί ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ, με κρατικές επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από το 1997 στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 861τμ που κτίσθηκε σε οικόπεδο 3141τμ το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο (πρώην Κοινότητα Νέου Σκοπού). Η αρχιτεκτονική, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι άνετοι χώροι, ο άριστος εξοπλισμός, ο καταπράσινος μεγάλος αύλειος χώρος, κατατάσσουν το κτίριο, (σύμφωνα με διαβεβαιώσεις υπευθύνων) πρώτο στο Νομό Σερρών και σίγουρα ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα.

Ο Παιδικός Σταθμός Νέου Σκοπού, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας φιλοξενεί κάθε χρόνο 25-30 νήπια που τους που τους παρέχεται προσχολική αγωγή και παράλληλα ημερήσια διατροφή και φροντίδα για εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.