Παιδικοί Σταθμοί

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά λειτουργούν 5 παιδικοί σταθμοί σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας.

Σε κάθε ένα από αυτούς παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας 25 νηπίων.

Τηρείται ενιαία προσχολική αγωγή και δίνεται βοήθεια ώστε τα νήπια να αναπτυχθούν ολόπλευρα ψυχοσωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά με την πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων καθώς και ημερήσια διατροφή και φροντίδα τηρώντας αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Στο Νέο Σκοπό λειτουργεί παιδικός σταθμός σε ιδιόκτητο κτίριο με σύγχρονες εγκαταστάσεις, άνετους χώρους και άριστο εξοπλισμό, ο οποίος (σύμφωνα με διαβεβαιώσεις υπευθύνων) κατατάσσεται κτιριακά, πρώτος στο νομό Σερρών και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα.

Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν επίσης στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου και Πεντάπολης καθώς και στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσού και  Ν.Σουλίου.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Σ.Ν.ΣΚΟΠΟΥ—2321031288                                 Π.Σ.ΧΡΥΣΟΥ—2321074249

Π.Σ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ—2321076304                              Π.Σ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ—2321091200

Π.Σ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ—2321071519