Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών, Τ.Κ. 62046

Μπορείτε να κατεβάσετε …εδώ… τον πλήρη Τηλεφωνικό Κατάλογο Δήμου.

Τηλέφωνα Δήμου
Υπηρεσία Τηλέφωνο FAX Email
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2321 3 52.610 2321 3 52.618 dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2321 3 52.612 adoik@0670.syzefxis.gov.gr
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 2321 3 52.613
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2321 3 52.616 dsymvep@0670.syzefxis.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2321 3 52.624 oikep@0670.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2321 3 52.622 2321 3 52.628 dioikep@0670.syzefxis.gov.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2321 352.620 protep@0670.syzefxis.gov.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2321 3 52.625 2321 3 52.628 dioikep@0670.syzefxis.gov.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2321 3 52.638 2321 3 52.608 log@0670.syzefxis.gov.gr
ΤΑΜΕΙΟ 2321 3 52.632 2321 3 52.683 tameio@0670.syzefxis.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2321 3 52.644 2321 3 52.699 texnep@0670.syzefxis.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2321 3 52.640 2321 3 52.648 texnep3@0670.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2321 3 52.617 2321 3 52.697 program@0670.syzefxis.gov.gr
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2321 0 74.451 2321 0 74.451
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2321 3 52.650 2321 3 52.658 ydrep@0670.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2321 3 52.635 2321 3 52.604 prom@0670.syzefxis.gov.gr
ΚΑΚΠΟ 2321 3 52.680 2321 3 52.609 npdep@0670.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2321 3 52.685 2321 3 52.686 depixep@0670.syzefxis.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2321 3 52.660 2321 3 52.683 kenkoinep@0670.syzefxis.gov.gr

Τοπικές Κοινότητες
Τοπική Κοινότητα Τηλέφωνο
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2321091209
ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ 2324041500
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 2321091243
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2321091494
ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 2321091249
ΤΟΥΜΠΑΣ 2321071975
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 2321071521
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2321353222
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 2321031698
ΜΕΣΟΚΩΜΗ 2321031254
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 2321076466
ΝΕΟΧΩΡΙ 2321076595
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 2321073053
ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 2321073073
ΨΥΧΙΚΟ 2321031593

Αγροτικά Ιατρεία
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Αγροτικό Ιατρείο Χρυσού 2321074214
Αγροτικό ιατρείο Αγίου Πνεύματος 2321091400
Αγροτικό Ιατρείο Δαφνουδίου 2324041503
Αγροτικό ιατρείο Νέου Σουλίου 2321091247
Αγροτικό ιατρείο Εμμανουήλ Παππά 2321091437
Αγροτικό ιατρείο Πεντάπολης 2321071532
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρυσού 2321074401
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Πνεύματος 2321091464
Αγροτικός Συνεταιρισμός Δαφνουδίου 2324041550
Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέου Σουλίου 2321091246
Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμμανουήλ Παππά 2321091242
Αγροτικός Συνεταιρισμός Πεντάπολης 2321071522
Αγροτικός Συνεταιρισμός Τούμπας 2321071667
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Χρυσού 2321074204
Αγίου Πνεύματος 2321093004
Δαφνουδίου 2324041899
Νέου Σουλίου 2321091249
Εμμανουήλ Παππά 2321093208
Πεντάπολης 2321071940
Τούμπας 2321071090
Μετάλλων 2321093177
Νηπιαγωγεία-Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Παιδικός Σταθμός Χρυσού 2321074249
Νηπιαγωγείο Αγίου Πνεύματος 2321091436
Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Πνεύματος 2321091209
Παιδικός Σταθμός Νέου Σουλίου 2321091200
Νηπιαγωγείο Νέου Σουλίου 2321091250
Παιδικός Σταθμός Πεντάπολης 2321071519
Νηπιαγωγείο Τούμπας 2321071283
Δημοτικά Σχολεία
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Δημοτικό Σχολείο Χρυσού 2321074409
Δημοτικό Σχολείο Εμ. Παππά 2321091241
Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου 2321091250
Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης 2321071543
Δημοτικό Σχολείο Τούμπας 2321071661
Γυμνάσια
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Χρυσού 2321074364
Αγίου Πνεύματος 2321091436
Πεντάπολης 2321071517
Νέου Σουλίου 2321091563

Λύκεια
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Πεντάπολης 2321071317

Φαρμακεία
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Χρυσού 2321074285
Αγίου Πνεύματος 2321091880
Πεντάπολης 2321071544

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο
Αγίου Πνεύματος
Πεντάπολης 2321071549
Τούμπας 2321071019
Γενικά
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Αστυνομικό τμήμα περιφέρειας 2321090813
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 2321094500
Ταχυδρομείο Πεντάπολης 2321071563
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 2321022822
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
ΟΣΕ (Σταθμαρχείο Σερρών) 2321059700

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2022