Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των Αιρετών που κατέχουν (ή κατείχαν κατά το παρελθόν) θέση ευθύνης στον Δήμο μας. Οι δηλώσεις  υποβάλλονται από τους υπόχρεους Αιρετούς στον Δήμο, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου του του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4281/2014.

ΟΝΟΜΑ ΑΙΡΕΤΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

2014

2015

ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Π.Κ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Π.Κ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΗΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.Π.Κ
 ΝΑΝΟΥ ΜΗΤΡΑΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Π.Κ
 ΝΑΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.Π.Κ
ΚΟΡΔΟΚΑ ΤΣΙΟΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.Π.Κ
ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Π.Κ
 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Δ.Π.Κ
 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Σ  Δ.Π.Κ
 ΔΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ  Δ.Σ Δ.Π.Κ
 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΥ ΜΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π ΚΑΚΠΟ Δ.Π.Κ
ΧΑΜΑΛΗ ΠΗΛΙΟΥ ΒΑΪΑ Δ.Σ Δ.Π.Κ
ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Π.Κ