Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος εξυπηρέτησης οφειλετών του Δήμου, παρέχει στους οφειλέτες του την δυνατότητα ενημέρωσης για τα οικονομικά στοιχεία που τους αφορούν και έχουν εκδοθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που διαθέτετε στο taxisnet.

Μέσω της Πλατφόρμας παρέχονται από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά οι κάτωθι ψηφιακές υπηρεσίες.

 • Ατομική Καρτέλα Χρεώστη.
  Αναλυτικές πληροφορίες για τις οφειλές σας και τις ρυθμίσεις σας, με τα ενεργά υπόλοιπα και εξοφλήσεις. Στοιχεία Καρτέλας, Βεβαιωμένες οφειλές, Αβεβαίωτες οφειλές, ρυθμίσεις, πληρωμές.
 • Ατομικά Ειδοποιητήρια Χρεών.
  Ο οφειλέτης μπορεί να δει και να εκτυπώσει τις ειδοποιήσεις χρεών του (Λογαριασμοί, Ειδοποιητήρια) επί των οποίων αποτυπώνονται οι κωδικοί του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για την ηλεκτρονική τους εξόφληση.
 • Κλήσεις ΚΟΚ.
  Κλήσεις ΚΟΚ που αφορούν τον ΑΦΜ σας.
 • Εκτέλεση προϋπολογισμού.
  Ανάλυση του προϋπολογισμού του Εμμανουήλ Παππά.Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται εντός της πλατφόρμας από τις σχετικές ενότητες και όπου υπάρχει το σύμβολοPicture1