ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ (β΄φάση)»

Μάιος 14, 2024 12:25 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

 

Υπεγράφη τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, μεταξύ του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά κ. Δημήτρη Νότα και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση έργου για την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς λυμάτων προς τη ΕΕΛ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Το έργο αφορά :

A) στην εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς (βαρύτητας και καταθλιπτικούς) που οδηγούν τα λύματα από τις Κοινότητες Εμμανουήλ Παππά, Πεντάπολης, Τούμπας, Ψυχικού, Παραλιμνίου, Μεσοκώμης, Νεοχωρίου, Μονόβρυσης προς την κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται στα 540 μ. (16.500 μ. Βαρυτικοί Αγωγοί και 20.040 μ. Καταθλιπτικοί Αγωγοί)

Β) στην κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων για τη λειτουργία των ανωτέρω αγωγών. Θα κατασκευαστούν εννέα (9) υπόγεια και ένα (1) υπέργειο αντλιοστάσιο λυμάτων.

Πρόκειται για τη Β΄ Φάση του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων του Δήμου Εμμ. Παππά». Η πίστωση προέρχεται από το υποέργο «Υποδομή Δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» της Δράσης « Επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων περιβάλλοντα ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός σε επιλεγμένες πόλεις», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 4.704.000 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%. Ο χρόνος περάτωσης είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά, συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενισχύοντας τις υποδομές που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, με επίκεντρο το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου το ποσοστό των δημοτών που θα εξυπηρετούνται από τη λειτουργία την ΕΕΛ θα φτάσει το 88% του συνολικού αριθμού των κατοίκων.

4

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis